Salon Venus

Polityka Prywatności

 

I Informacje ogólne

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)
 2. Właścicielem strony internetowej oraz administratorem danych osobowych jest TAURI Karolina Graczyk-Mikuła, NIP: 972-089-00-67, dalej zwany figuravenus

 

II Dane osobowe

 

 1. Figuravenus zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Dane osobowe są pozyskiwane podczas wypełniania formularzy dostępnych na stronie (np. Formularz kontaktowy, formularz Twoja recepta na Piękno)
 3. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na wypełniony formularz.
 4. Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.
 5. Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak i również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 6. Pozyskane przez administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
 7. Administrator chroni zgromadzone dane osobowe korzystając z następujących środków:

 

o   – zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem

 

III Informacja o plikach cookies.

 

 1. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Figuravenus i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Figuravenus. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 

o   – tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Figuravenus korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 

o   – określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 

 1. W ramach Figuravenus stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Figuravenus mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Figuravenus.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Figuravenus i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Figuravenus partnerów.
 5. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 6. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Figuravenus. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 

IV Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową i postępuj zgodnie z instrukcjami

 

o   – Internet Explorer

 

o   – Chrome 

o   – Safari

 

o   – Firefox

 

o   – Opera

 

o   – Android 

o   – Safari (iOS)

 

o   – Windows Phone 

o   – Blackberry

 

V Udostępnienie danych.

 

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Figuravenus upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

VI Postanowienia końcowe

 

 1. Operator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności, dostępna pod adresem https://www.figuravenus.pl/index.php/polityka-prywatności.html
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa polskiego.