Salon Venus

Kriolipoliza

Głównym celem kriolipolizy jest wywołanie - za pomocą wymuszonego obniżenia temperatury - zapalenia podskórnej tkanki tłuszczowej. To w konsekwencji prowadzi do procesu apoptozy - obumierania i nieodwracalnej destrukcji komórek tłuszczowych (adipocytów).

Komórka obumiera na skutek krystalizacji lipidów zawartych w komórce tłuszczowej: w określonym przedziale temperatur (pomiędzy 0°C a 10°C) struktury lipidowe przechodzą ze stanu ciekłego w stan stały - krystalizują. W tym samym czasie inne tkanki, zawierające głównie wodę - pozostają w stanie ciekłym, a w konsekwencji nie ulegają destrukcyjnym zmianom.

Apoptoza komórek

Komórki tłuszczowe poddane krioliporedukcji przechodzą proces zmiany jako apoptoza jest to proces naturalny, trwający około trzech miesięcy po zabiegu i nie prowadzący do podniesienia poziomu tłuszczu we krwi, ani nie oddziałujący negatywnie na wątrobę.

Proces apoptozy można podzielić na trzy fazy:

a) W pierwszej fazie komórka wchodząca w proces apoptozy oddziela się (separuje) od pozostałych komórek tkanki. Obojętność cytoplazmy (zawartości komórki) zmniejsza się poprzez kondensację protein, przy czym pozostałe organy pozostają nienaruszone.

b) W drugiej fazie błona komórkowa ulega deformacji i rozdarciu, a poszczególne struktury komórki wydostają się na zewnątrz, stając się tak zwanymi "ciałami apoptotycznymi"

c) W ostatniej fazie otaczające komórki i krążące cały czas w organizmie makrofagu rozpoznają ciała apoptotyczne jako "obce" - zostają one zneutralizowane i wchłonięte. Proces ten jest bardzo efektywny i nie powoduje lokalnych objawów zapalnych tkanki, co jest jego ważną zaletą nad procesem obumierania komórki w drodze nekozy

 

Kriolipoliza w całkowicie nieinwazyjny sposób prowadzi do redukcji grubości tkanki tłuszczowej. Podnosi także poziom metabolizmu - w sposób w pełni fizjologiczny i selektywny.

CENNIK CRIOWAVE