Salon Venus

Kriolipoliza

Głównym celem kriolipolizy jest wywołanie - za pomocą wymuszonego obniżenia temperatury - zapalenia podskórnej tkanki tłuszczowej. To w konsekwencji prowadzi do procesu apoptozy - obumierania i nieodwracalnej destrukcji komórek tłuszczowych (adipocytów).

Komórka obumiera na skutek krystalizacji lipidów zawartych w komórce tłuszczowej: w określonym przedziale temperatur (pomiędzy 0°C a 10°C) struktury lipidowe przechodzą ze stanu ciekłego w stan stały - krystalizują. W tym samym czasie inne tkanki, zawierające głównie wodę - pozostają w stanie ciekłym, a w konsekwencji nie ulegają destrukcyjnym zmianom.

 

Kriolipoliza w całkowicie nieinwazyjny sposób prowadzi do redukcji grubości tkanki tłuszczowej. Podnosi także poziom metabolizmu - w sposób w pełni fizjologiczny i selektywny.

CENNIK CRIOWAVE